image  

ก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมห้องน้ำบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 28 บ้านสระหลวง เรียบร้อยจากความร่วมมือจากทุกคน ตายายบอกว่า ขอบคุณเด้อ