หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสมชาย อุ่นที  
 

นายก อบต.ทุ่งมหาเจริญ

 

 
นายอภิชาติ สุขเสริม   นายประทีป ทานรินทร์
รองนายก อบต.   รองนายก อบต.
   
  นายวรกร อุ่นที  
   เลขานุการนายก อบต.  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69715 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน