หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอนุวัฒน์  พันธุเวช   
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  081 - 2994239  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 200630 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน