หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
           

 


   
  นายอนุวัฒน์  พันธุเวช   
 

ปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ

 
 

 
  นางสาวสายฝน  ใจญา  
  รองปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ  
นายชิรเวธน์  โชติรัฐนันท์ -ว่าง- นายณัฏฐพงษ์  อ๋อประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

   
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69777 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน