หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 32
  16 มิ.ย. 2565    เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 14
  8 เม.ย. 2565    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 67
  29 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ 85
  29 มี.ค. 2565    ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง 58
  10 มี.ค. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 100
  28 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ 80
  9 ก.พ. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 100
  9 ก.พ. 2565    ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 99
  29 ธ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 326363 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน