หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 มี.ค. 2564    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 7
  21 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 146
  13 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยความพิการ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ 125
  10 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 108
  6 มี.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา 126
  3 มี.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ 125
  8 ม.ค. 2563    เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ม.ค.63 นี้ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อที่ 108
  7 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและเบี้ยความพิการ 78
  6 ม.ค. 2563    ขอเชิญ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 81
  4 ม.ค. 2563    ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้ความพิการ ประจำปี พ.ศ.2563 85

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69802 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน