หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 68
  3 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ครั้งแรก พ.ศ.2564 61
  29 ก.ย. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญวิสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 12
  31 ส.ค. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 13
  24 ส.ค. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 20
  30 มิ.ย. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 14
  26 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 99
  25 ม.ค. 2564    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สมัยสามัญวิสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 11
  17 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา 98
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 326328 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน