หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ย. 2564    จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านชัยมงคลเจริญลาภ – สายบ้านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 22
  3 ก.ย. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสันตะวา - สายบ้านคลองจระเข้ หมู่ที่ ๑๖ (ช่วงที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120
  18 พ.ค. 2563    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 133
  20 เม.ย. 2563    ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 137
  16 เม.ย. 2563    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 124
  23 มี.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ ๑ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 129
  6 มี.ค. 2563    ทดสอบประกาศราคากลาง 90
  5 มี.ค. 2563    ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 86
  5 มี.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านไร่เหนือพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 83
  5 มี.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสันตะวา - สายบ้านคลองจระเข้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 82
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 326330 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน