หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 23
  28 ก.พ. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 42
  31 ม.ค. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 32
  30 ธ.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 38
  30 พ.ย. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 82
  29 ต.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 77
  30 ก.ย. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 64
  31 ส.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 72
  30 ก.ค. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 62
  30 มิ.ย. 2564    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 326190 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน