หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มิ.ย. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 8
  30 มิ.ย. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 8
  30 มิ.ย. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 8
  30 มิ.ย. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 8
  30 พ.ย. 542    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 8
  30 พ.ย. 542    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 8
  30 พ.ย. 542    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 8
  30 พ.ย. 542    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 8
  30 พ.ย. 542    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 8
  30 พ.ย. 542    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 8
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 200618 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน