หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 6
  24 มี.ค. 2566    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 29
  24 มี.ค. 2566    รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน 12
  24 มี.ค. 2566    รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 6
  21 ก.พ. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 - 22568 134
  21 ก.พ. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 - 22568 147
  21 ก.พ. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 - 22568 135
  21 ก.พ. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 - 22568 129
  26 เม.ย. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 169
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 418451 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน