หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ (พ.ศ.2566 - 2570)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ (พ.ศ.2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 338734 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน