หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยความพิการ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยความพิการ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69725 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน