หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    รายละเอียดข่าว :

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c341/%c341-20-9999-update.pdf

    เอกสารประกอบ : พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 98206 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน