หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 



คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    รายละเอียดข่าว :

https://drive.google.com/file/d/1GS5VoOJLpsCfLAKCwcJ5Th66zz2p5BSJ/view

    เอกสารประกอบ : คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 40441 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน