โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนตำบลทุ่งมหาเจริญ


วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสมชาย อุ่นที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงาน เดินแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนตำบลทุ่งมหาเจริญ เป้าหมายครอบคลุมทั้ง 28 หมู่บ้าน โดยจะเริ่มแจกตั้งแต่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมหาเจริญ เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลทุ่งมหาเจริญสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)