โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ยังคงให้ความสำคัญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 จัดจุดคัดกรองบุคลากร รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19