โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการ 1 อปท. 1 ถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสมชาย อุ่นที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลทุ่งมหาเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลทุ่งมหาเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 ถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ถนนสายบ้านเขาตระกรุบพัฒนา หมู่ 10 และหมู่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามบริเวณถนนในเขตตำบลทุ่งมหาเจริญ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปัญหาภาวะโลกร้อน 3 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญมีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด ตลอดจนประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย