โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของเกษตรกร


วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.
นางสาวญาณินท์ พรมศร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
พร้อมด้วย นางนิภา นรภัทรพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอนุวัฒน์ พันธุเวช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ นางสาววริทยา ไชยรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 และสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12,17,18 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านคลองพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ทำนา โดยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของเกษตรกร ระหว่างนายธวัชชัย สุทธิวงษ์ ผู้ร้องเรียน และนางสุภาพ เจริญ ผู้ถูกร้องเรียน ผลการไกล่เกลี่ยสรุปได้ว่า ให้นางสุภาพ เจริญ เปิดทางน้ำ โดยมีผู้นำหมู่บ้านร่วมดำเนินการช่วยเหลือ โดยการขุดทางระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวกขึ้น หากระดับน้ำในที่นายังระบายไม่ทันให้นายธวัชชัย สุทธิวงษ์ ช่วยสูบน้ำในที่นาของตนเองออกอีกทางหนึ่ง โดยพอใจทั้งสองฝ่าย