โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
นางสาวญาณินท์ พรมศร
พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัยด้านพืช) จำนวน 16 ราย และผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัยด้านที่อยู่อาศัย) จำนวน 19 ราย