หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

เลขที่ 290 หมู่ที่ 18 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

 
  <>  
     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
adminTMC@tungmahacharoen.go.th
 
ติดต่อสำนักงาน
037-542226
 
โทรสาร (Fax) 037-542226  
 
 
 
สายตรงนายก 089-3623615  
สายตรงปลัด 081 - 2994239  
สายตรงรองปลัด 081 - 8281233  
สายตรง ผอ.กองช่าง 086 - 1411365  
สายตรงหัวหน้าสำนักปลัด 081-9963040  
สายตรง ผอ.กองการศึกษา 092-9609762  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441745 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน