หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
 

นางสาวญาณินท์  พรมศร

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

 
  089-3623615  
 

 

 
       

                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                               นายสิทธิชัย  สร้อยมาลุน                                                                             นายมาโนช เลิศนา

 
                                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ                                      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ  
                                                                     081-7620318                                                                                      086-1486698  
 

 

 

 
 

นางสาวสาวิตรี เนียมสำโรง

 
 

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

 
  065-55056248  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441742 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน