หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
           

 


   
  นางสาวสายฝน  ใจญา  
  รองปลัด อบต.  รักษาราชการแทน  
  ปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ  
  081 - 8281233  
 

 
  นางสาวสายฝน  ใจญา  
  รองปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ  
  081 - 8281233  
     
นางสาววริทยา ไชยรักษ์ นางสาวสายฝน  ใจญา นายณัฏฐพงษ์  อ๋อประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง
081-9963040 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 086 - 1411365
  081 - 8281233  
     
   
  นางสาววริทยา ไชยรักษ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  081-9963040  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441770 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน