หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสามัคคี หมู่ที่ ๒๕ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164
  15 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
  15 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ที่ ๑๗ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140
  15 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่เหนือพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143
  15 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๒๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 131
  11 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาตะกรุบพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130
  11 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตะวา หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126
  9 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128
  1 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116
  1 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 7 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441775 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน